Genel Muayene Hizmetleri

Tam bir genel muayene ile hekiminiz sizi doğru tetkiklerin yapılması konusunda yönlendirir veya bazı sistemler için derin muayene gerekip gerekmediğini söyleyebilir..

Baş Bölgesi

Oftalmoskop ile gözler, otoskop ile kulaklar, laryngoskop ile ağız boşluğu muayenesi yapılır.

genel muayene baş bölgesi kısmı.jpg

Lenf Yumruları

Deri altındaki lenf yumrularının fiziksel muayenesi yapılır.

genel muayene lenf kısmı.jpg

Göğüs

Akciğer ve kalp sesleri steteskop ile dinlenir.

Basset Hound Check-Up

Karın

Barsaklar, elle hissedilebilen organların muayenesi yapılır

genel muayene karın kısmı.jpg

Genital Bölge

Penis ya da vajinal bölge, anüs muayenesi yapılır

Veterinarian with Dog

Deri ve Tüyler

Tüylerin ve derinin muayenesi yapılır.

genel muayene deri kısmı.jpg