Koruyucu Hekimlik Hizmetleri

Hastalıklarla baş etmenin en kolay ve ucuz yolu, hastalığa yakalanmadan önce gerekli önlemlerin alınmasıdır. Koruyucu hekimlik tıbbın yarısıdır ve diğer yarısı da tedavi hekimliğidir. Hekimin öncelikli görevi hastasına zarar vermemektir. Bunun için önce hastayı her yönüyle iyi tanımak, ilk klinik belirtileri doğru anlamak kadar, altta yatan sebeplere ulaşmaya çalışmak gerekir. İnsan veya hayvan vücudunun sağlıklı işleyişi, binlerce denge ve savunma sistemi üzerine kuruludur. Bu denge ve sistemlerin bozulmasına engel olmaya yönelik atılan her adım ve çalışma KORUYUCU HEKİMLİK alanına girer.

Koruyucu hekimlik; beslenme, temizlik, aşılama, yaşam koşulları ( gürültü, stres, çevre ve doğanın korunması ), zoonoz hastalıklar gibi geniş kapsamlı ve çok önemli konuları içerdiğinden, toplum ve hayvan sağlığı birlikte ele alınarak değerlendirmeyi zorunlu kılmaktadır. Koruyucu hekimliğin gelişmesi, toplumun sağlık kalitesinin yükselmesi demektir, buda ülkeler için en önemli gelişmişlik ölçülerinden birisidir.

Genel olarak sağlık uygulamalarında tedavi hekimliğinin öncelikli olarak görülmesi, koruyucu hekimliğin ihmal edilmesi büyük ekonomik sosyal yük olarak geri dönmektedir. Bu konuda ciddi araştırmalar yapılarak, eğitim başta olmak üzere özel sağlık politikaları geliştirilmelidir. Veteriner hekimler koruyucu hekimlik alanında insan sağlığını da içerisine alan çok önemli bir misyona sahiptir.